NL

Waarde toevoegen met Asset Integrity Management

Eén van de thema’s binnen het K2.0-programma is ‘Focus op onze assets en infrastructuur’. Wat betekent Asset Integrity Management nu voor Koole, waar draagt het aan bij en wie werken hier allemaal aan mee? Wouter Koops, Theme lead ‘Focus op onze assets en infrastructuur’, praat ons bij.

Bij assets kun je denken aan pompen, tanks, leidingen en steigers. En de gehele levensduur daarvan, startend bij betrokkenheid bij het ontwerp, uitvoeren van het beheer & onderhoud en optimaal gebruik garanderen, valt onder Asset Integrity Management (AIM). “Wij hebben als doel om assets zo effectief en efficiënt mogelijk te onderhouden, zodat ze waarde toevoegen aan het bedrijf gedurende hun hele levensduur,” vertelt Wouter. “Hier heb je onderhoud voor nodig. Zo houden we de status van bijvoorbeeld een pomp in de gaten. Vertoont het gebreken? Hoe vaak en wat voor onderhoud moeten we uitvoeren? Zijn investeringen nodig voor renovatie en is dat kostenefficiënt? Dit zijn allemaal vragen waar wij ons mee bezig houden.”

Maximo levert relevante data
Om dit allemaal in goede banen te leiden maakt Koole onder andere gebruik van het onderhoudsbeheerprogramma Maximo. Een programma bomvol relevante data over zaken als: preventieve inspecties  van de asset, storingen, reparaties, oorzaken van de storingen, vervangende onderdelen etc. “Al deze data laten we door maintenance & reliablity engineers analyseren. Nu organiseren we dat nog veelal lokaal, maar met de start van een Asset Integrity Management Manager, gaat dat vanuit een centrale afdeling gebeuren. In ieder geval brengen de technici, in samenspraak met de lokale maintenance afdelingen, advies uit over hoe we het onderhoud van assets moet inrichten. De uitvoering van het onderhoud ligt bij de lokale maintenance afdelingen. Er zijn twee soorten onderhoud binnen dit domein: correctief (wachten tot iets kapot gaat en dan repareren of vervangen) of preventief (voorkomen dat iets kapot gaat). De uitdaging is om hier een optimale balans in te bereiken. Met als doel ervoor te zorgen dat alle assets veilig, betrouwbaar en efficiënt blijven.”

Focus op onze assets en infrastructuur: Terminals doen betrouwbaar dienst. Goed onderhouden, overal op dezelfde manier en maximaal beschikbaar. Veilig duurzaam en volgens geldende wetten en regels.

Eén standaard voor uniformiteit
Hoe het plan voor het komende jaar eruit ziet? Wouter vertelt: “Vorig jaar zijn we bezig geweest het hele programma in de steigers te zetten: wat moeten we doen en hoe doen we dat? De conclusie was dat het een zodanig omvangrijk project is, dat we dat niet redden met alleen eigen mensen. Daarom hebben we hulp ingeroepen van IP Solutions. Dit bedrijf helpt ons met de implementatie van asset management. Met hen ontwikkelen we de ‘One Koole Standard’, dit zou je de kapstok van AIM kunnen noemen waaronder we vervolgens procedures, werkinstructies, et cetera kunnen hangen en we 1 uniforme werkwijze creëren. Mijn verwachting is dat we alle processen dit jaar op de juiste plek hebben zitten, waarna we de processen gaan inrichten en optimaliseren. Dit jaar hebben we daar nog hulp bij, maar daarna moeten we het echt zelf doen.”

Wouter Koops: ”Medewerkers hebben ook wel het idee dat dit bovenop hun gewone werk komt. Maar we hebben een andere mindset nodig: het moet juist onderdeel van je dagelijks werk worden. Als we continu in dat proces zitten, gaat het zeker zijn vruchten afwerpen.”

Van iedereen, voor iedereen
Wouter heeft daar alle vertrouwen in. “De mensen in het veld hebben we keihard nodig. Zij zijn de echte experts en kunnen antwoorden geven op vragen als ‘Waar loop je tegenaan?’ en ‘Hoe kunnen we dat organiseren?’. Daarom betrekken we hen heel graag in het proces. Hiervoor organiseren we workshops voor alle lagen in de organisatie, zodat we input kunnen ontvangen vanuit diverse invalshoeken. Op deze manier wordt het dan ook echt iets van onszelf en kunnen we het omarmen. We realiseren ons heel goed dat dit een bepaalde werkdruk met zich meebrengt. Medewerkers hebben ook wel het idee dat dit bovenop hun gewone werk komt. Maar we hebben een andere mindset nodig: het moet juist onderdeel van je dagelijks werk worden en moet je er tijd voor reserveren. Als we continu in dat proces zitten, gaat het zeker zijn vruchten afwerpen.”

Vragen en opmerkingen?
Stel ze gerust!
Hiervoor kun je altijd terecht bij Wouter Koops of stuur een e-mail naar w.koops@koole.com. Doe dat, want jouw input is waardevol.

Copyright 2022 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.