NL

Nieuwe vorm van wachtoverdracht zorgt voor eenheid

Op de verschillende terminals werken per dag drie ploegen acht uur. Hoe zorg je er nu voor dat alle informatie juist en betrouwbaar wordt overgedragen van de een naar de andere ploeg, zodat alles goed draaiende blijft? De wachtoverdracht wordt binnen het K2.0-programma geprofessionaliseerd. We spreken Ben van der End, Shiftmanager, over deze verbeterslag, zijn rol daarin en wat hem tot nu toe is opgevallen. “We hoeven ons niet vast te houden aan iets, omdat we het al járen zo doen. We moeten exact begrijpen waaróm we iets doen en niet bang zijn te veranderen.”

Juiste, betrouwbare informatie
Een professionalisering van de wachtoverdracht; wat houdt dat nu eigenlijk in? Ben: “Met een afvaardiging van de drie Rotterdamse terminals vormen we een team. We wisselen met elkaar van gedachten over aspecten van de wachtoverdracht, zoals veiligheid, kritische operationele zaken en bedrijfsvoering. Het is namelijk van cruciaal belang dat de informatie die we uitwisselen feitelijk juist en betrouwbaar is. Wij gaan op zoek naar een nieuwe vorm van de wachtoverdracht, waar deze kenmerken in verankerd zijn. Dat is nodig, want Koole is aan het groeien. Er komen steeds terminals bij en met ons team streven we ernaar daar eenheid en structuur in te krijgen.”

Uniformiteit voor specifiek proces
De ploegen die in de ochtend, middag en avond werken op de terminals dragen veel informatie over aan elkaar. Allerlei onderwerpen komen aan bod: operationele zaken, verladingen, veiligheid in het veld, verwachting van schepen en nog veel meer. Alle bedrijfsvoering wordt samengevat in één verhaal. Als jij de dienst overneemt, dan neem jij de honneurs waar en moet je dus de beschikking hebben tot alle relevante informatie. “Onvolledige informatie leidt er toe dat aan het begin van jouw dienst eerst orde op zaken moet worden gesteld. Dat is zonde. Daarom is de professionalisering zo van belang en is het een groot thema binnen K2.0. Nu werkt bijvoorbeeld een terminal volgens de procedure van een geregistreerd digitaal wachtboek, waarin alle gebeurtenissen bewaard blijven. Op een andere terminal wordt een mondelinge overdracht gedaan of via een Word-document. Het verbeterteam praat met elkaar over zaken die goed gaan, wat er beter kan en waar we de synergie vinden. We werken toe naar uniformiteit: één standpunt voor een specifiek proces.”

Ben van der End: “De organisatie en branche staan voor grote vraagstukken en in dat proces van verandering draag ik graag mijn steentje bij. Dit soort verbeterteams en -trajecten zijn essentieel om door te gaan.”

Straks klaar voor de toekomst
“We zitten nu in de ontwikkelfase en voeren constructieve overleggen. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar deze enthousiaste teamleden tot een mooi, gedragen eindresultaat komen waarmee we de komende decennia gestructureerde wachtoverdrachten kunnen uitvoeren. Onze werkwereld is de afgelopen tijd zo eigen geworden; hoe kun je dan toch borgen dat je informatie goed tot je kunt nemen en op betrouwbare voet jouw dienst kunt draaien? Juist door alle zorgen nu met elkaar te benoemen, kunnen we dat verbeteren. En zaken die goed waren, hoeven niet altijd goed te zijn voor de toekomst. We hoeven ons niet vast te houden aan iets, omdat we het al járen zo doen. We moeten exact begrijpen waaróm we iets doen. En vooral niet bang zijn een stap te maken en verandering aan te gaan. We zijn allemaal heel enthousiast en met elkaar pakken we dat op.”

Veranderen doe je niet alleen
Ben neemt actief deel aan programma’s die Koole aanbiedt en trekt daar lering uit. “De organisatie en branche staan voor grote vraagstukken en in dat proces van verandering draag ik graag mijn steentje bij. Dit soort verbeterteams en -trajecten zijn essentieel om door te gaan. K2.0 is een prachtig instrument waar heel Koole ontwikkeling mee kan doormaken, passend bij de groeidoelstellingen van het bedrijf. Het is dan ook van belang dat we zoveel mogelijk uit de organisatie halen, dan heeft de verbetering kans van slagen. En veranderen doe je niet alleen, dat doe je samen.”

Vragen en opmerkingen?
Stel ze gerust!
Hiervoor kun je altijd terecht bij Rene Stoel of stuur een e-mail naar r.stoel@koole.com. Doe dat, want jouw input is waardevol.

Copyright 2022 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.