NL

Met multidisciplinaire samenwerking klaar voor de toekomst

Het zal je niet ontgaan zijn dat de prijzen voor gas, elektriciteit en CO2-uitstoot in de vorm van emissierechten enorm zijn gestegen in de afgelopen maanden. Deze prijsstijgingen in energie raken ons hard en hebben een grote invloed op de totale kosten van onze dagelijkse operatie.

Koole heeft een multidisciplinaire taskforce (bestaande uit financiën, juridisch, operatie, commercie en de K2.0-Projectmanagement  organisatie) samengesteld die hiermee aan de slag is. Deze taskforce kijkt enerzijds de komende maanden naar hoe we de kosten met onze klanten kunnen delen en anderzijds hoe we operationele maatregelen kunnen treffen die op lange termijn besparingen opleveren.

Alles voor de klant: De klant optimaal bedienen. Efficiënter en productiever. Veilig. Met passende producten, als partner van de klant. De kwaliteit geborgd en beter zicht op waar we écht goed in zijn.

Complimenten voor de taskforce, want dit is een belangrijke stap voorwaarts! Met elkaar borgen we de continuïteit van onze services en tillen deze naar een hoger niveau. Tevens is een overeenkomst gesloten met de belangrijkste partners en klanten op basis van de toeslagformule en indexclausule. Hiermee zijn we goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Vragen en opmerkingen?
Stel ze gerust!
Hiervoor kun je altijd terecht bij Robert Guijs of stuur een e-mail naar r.guijs@koole.com. Doe dat, want jouw input is waardevol.

Copyright 2022 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.