NL

‘Green Step Forward’

De hoge energieprijzen doen iedereen pijn, maar zijn niet alleen maar nadelig. Sterker nog, ze maken het urgent én mogelijk voor Koole om sneller te verduurzamen. Hoe pakken we dat aan?

  • Samen met de terminals kijken Tamme Mekkes en Judith Ramaekers hoe we bewuster om kunnen gaan met energie, zowel op de korte als lange termijn. Technische projecten die onze klimaatimpact kunnen verkleinen, brengen we in kaart en starten we op. Door met alle terminals samen te werken borgen we duurzaamheid ook in de operatie.
  • Eind Q2 publiceren we het eerste Koole-duurzaamheidsrapport, met daarin onze doelstellingen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Het rapport laat zien waar Koole nu staat en welke stappen we moeten ondernemen om onze doelen te halen en wat we met elkaar hebben bereikt het afgelopen jaar. Middels het rapport kunnen we, met interne en externe stakeholders, communiceren over onze duurzaamheidsaanpak.

‘Green Step Forward’: Koole neemt haar verantwoordelijkheid richting onze planeet en medemensen. Een duurzaam bedrijf; Voor onszelf, onze klanten en de wereld om ons heen.

Op dit moment zijn er veel lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Die laten we dan ook graag zien! Om iedereen mee te nemen in dit thema, zijn we gestart met de rubriek ‘Green Step Forward’.

Vragen en opmerkingen?
Stel ze gerust!
Hiervoor kun je altijd terecht bij Tamme Mekkes of stuur een e-mail naar t.mekkes@koole.com. Doe dat, want jouw input is waardevol.

Copyright 2022 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.