Veiligheid en transparantie

CIN-meldingen.

Wat is een CIN-melding?

Via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) kun je telefonisch incidenten melden die de inzet kunnen vereisen van hulpdiensten zoals politie, brandweer, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR.
Het gaat hierbij om bedrijven in de regio Rijnmond die met risicovolle stoffen werken, zoals de BRZO-bedrijven. Met een CIN-melding kan een vergunningsplichtig bedrijf in één keer alle hulpdiensten tegelijkertijd informeren.

CIN-codes

Aan de hand van de volgende CIN-codes meldt Koole de eventueel voorkomende incidenten:

Brand

  • B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer
  • B2 = Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer

Gevaar buiten de inrichting

  • G1 = Gevaar: verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
  • G2 = Gevaar: verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • G3 = Gevaar: verspreiding van stoffen over het land

Gevaar binnen de inrichting

  • G4 = Gevaar: binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer

Zonder gevaar

  • Z1 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen door de lucht
  • Z2 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • Z3 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op het land
  • Z4 = Zonder gevaar: overige overlast gevende situatie

Publicatie van overheidsmeldingen

De samenvattingen van de CIN-meldingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op Rijnmondveilig.nl. Bekijk hieronder het actuele overzicht van CIN-meldingen van Koole Terminals.

Overzicht CIN-meldingen

Vragen en/of meer informatie?

Koole vindt het belangrijk u te woord te staan als het gaat om vragen over veiligheid. Klik hier om het contactformulier in te vullen, dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Op dit moment kunnen er geen actuele CIN-meldingen worden gevonden.

*De CIN-meldingen van Koole zijn een exacte en actuele weergave van de publicaties op Rijnmondveilig.nl in de afgelopen 14 dagen.

Copyright 2023 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.