NL
Veiligheid en transparantie

CIN-meldingen.

Wat is een CIN-melding?

Via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) kun je telefonisch incidenten melden die de inzet kunnen vereisen van hulpdiensten zoals politie, brandweer, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR.
Het gaat hierbij om bedrijven in de regio Rijnmond die met risicovolle stoffen werken, zoals de BRZO-bedrijven. Met een CIN-melding kan een vergunningsplichtig bedrijf in één keer alle hulpdiensten tegelijkertijd informeren.

CIN-codes

Aan de hand van de volgende CIN-codes meldt Koole de eventueel voorkomende incidenten:

Brand

  • B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer
  • B2 = Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer

Gevaar buiten de inrichting

  • G1 = Gevaar: verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
  • G2 = Gevaar: verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • G3 = Gevaar: verspreiding van stoffen over het land

Gevaar binnen de inrichting

  • G4 = Gevaar: binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer

Zonder gevaar

  • Z1 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen door de lucht
  • Z2 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • Z3 = Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op het land
  • Z4 = Zonder gevaar: overige overlast gevende situatie

Publicatie van overheidsmeldingen

De samenvattingen van de CIN-meldingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op Rijnmondveilig.nl. Bekijk hieronder het actuele overzicht van CIN-meldingen van Koole Terminals.

Overzicht CIN-meldingen

Vragen en/of meer informatie?

Koole vindt het belangrijk u te woord te staan als het gaat om vragen over veiligheid. Klik hier om het contactformulier in te vullen, dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Datum
Categorie
Status
04-10-2022
CIN B2
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2)

CIN-melding (B2). : Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam.
Door slijpwerkzaamheden op het dak van een tank, is door de vonkenregen het gras op de tankdijk in brand gegaan. Het ontstane vuurtje is door eigen personeel geblust met kleine blusmiddelen. De tank staat in turn-around (onderhoud) en is daarvoor leeg en gereinigd van product.  Het bedrijf gaat verder met een intern onderzoek naar de precieze oorzaak.

25-09-2022
CIN G4
Overig (CIN G4)

CIN-melding (G4), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een lossing van tanklichter Somtrans XIV is een drain naar een drum open blijven staan. Naar aanleiding hiervan is deze overgelopen naar de kleder van de Jetty. Daarin staat normaal wat regenwater en daar drijft nu de benzine op. Boven de vloeistof is 12% LEL gemeten. Milieupiket gaat ter plaatse om de oorzaak van dit incident te achterhalen.

20-09-2022
CIN Z3
Verspreiding van stof via land (CIN Z3)

CIN-melding (Z3). : Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam.
Bij de ingang van Koole is een spoor van plantaardige olie geconstateerd, het product stolt wordt direct hard.
Op de fiets zijn medewerkers het spoor gaan volgen, maar hebben zij geen bron gevonden. Op camerabeelden is nagegaan welke tankwagen het betreft. Het gaat om een tankwagen die het terrein van Koole verlaten heeft met een openstaand mangatdeksel en heeft zijn weg vervolgd richting de Rijksweg A15 naar Spanje.
Het geladen product is Wilfarin SA 1850, een oxy chemical (geen UN).
De politie is bezig met opsporing naar de tankwagen en zal de chauffeur langs de weg zetten om het lek te dichten.
Het bedrijf heeft zelf contact opgenomen met de wegbeheerder(s) voor de opruimactie naar aanleiding van de spill.
Milieupiket DCMR doet geen onderzoek naar dit voorval aangezien de spill zich buiten de inrichtingsgrens heeft voorgedaan en er geen verdere onderzoeksvragen zijn.

20-09-2022
CIN B1
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1)

CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam.
Om 07:40 uur deed Koole Tankstorage Minerals (KTM) een CIN-melding B1, na een drukknopmelding om 07:31 uur. Buiten op het terrein bij KTM is om 7:25 uur is een kleine brand in de accu van een hoogwerker geconstateerd. De accu van een hoogwerker is vermoedelijk in brand gegaan door kortsluiting in de zekeringskast. Deze hoogwerker is niet in gebruik en staat buiten op het terrein, in de hoek waar contractors hun materiaal opslaan.
Het bedrijf heeft de deur dichtgezet zodat er geen zuurstof bij kan. De brandweer is aanwezig en maakt de blussing af. De brand onder controle en is er enkel sprake van rook in de cabine van de hoogwerker.
Gezien de volledigheid van de melding, aanwezigheid brandweer en beperkte gevolgen voor het bedrijf en omgeving, gaat Milieupiket DCMR vooralsnog niet ter plaatse.

*De CIN-meldingen van Koole zijn een exacte en actuele weergave van de publicaties op Rijnmondveilig.nl in de afgelopen 14 dagen.

Copyright 2022 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.