Veiligheid en transparantie

BRZO.

Wat houdt BRZO in?

Het bevoegd gezag controleert middels een jaarlijks geplande inspectie de naleving van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) bij BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde.

De BRZO-inspecties duren een aantal dagen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Tijdens een inspectie wordt (een deel van) het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf gecontroleerd. De inspectie omvat vaak ook een aantal thema’s die extra aandacht krijgen. Deze thema’s zijn vaak van tevoren bedacht door het bevoegd gezag en worden bij andere BRZO-bedrijven ook onderzocht. De onderwerpen zijn per jaar verschillend en zodoende wordt het gehele VBS in een aantal jaren volledig geïnspecteerd.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag bestaat meestal uit Inspectie SZW, Omgevingsdienst (in Rotterdam de DCMR), Brandweer (Veiligheidsregio) en RWS (Rijkswaterstaat). De inspectie wordt gezamenlijk uitgevoerd. Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen.

Soort overtredingen

Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven:

  • Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden.
  • Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is.
  • Categorie 3 voor de zeer geringe dreiging van een ongeval.

Op basis van deze indeling bepalen de BRZO-inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Resultaten inspecties

Op de laatste dag van de inspectie worden de resultaten van de inspectie naar het management van de locatie teruggekoppeld, zo weet het bedrijf direct welke zaken in orde waren en welke niet (close out meeting). Het gezamenlijke rapport van de inspectiediensten wordt na enige tijd met het bedrijf gedeeld. De rapportage geeft inzicht in de bevindingen die door het inspectieteam zijn geconstateerd. Tijdens een inspectie of beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem kan een overtreding worden geconstateerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een passend vervolgtraject ingezet.

Hoe werkt Koole aan een optimaal VBS?

Koole onderhoudt op alle BRZO-inrichtingen een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en voert ook interne audits uit om de werking van het VBS te controleren.

Extra kans

Koole ziet de BRZO-inspectie als een belangrijk meetmoment waar de werking van het VBS door de externe toezichthouders word getoetst. Mochten er bevindingen zijn, dan beschouwd Koole deze als kans om de veiligheid verder te verbeteren en om risico’s op zware ongevallen te voorkomen.

Verbeteringen

Vanwege de grootte en complexiteit van sommige terminals zijn er aandachtspunten die ook overtredingen worden genoemd, totdat we maatregelen hebben genomen. Koole gaat hier direct mee aan de slag. De overheid handhaaft dat en controleert dan op een later moment of de verbetering goed is doorgevoerd, de zogenaamde nacontrole.

Publicatie van overheidsmeldingen

De samenvattingen van deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op BRZO+. Klik hier voor de publicatie van de BRZO-rapporten.

Vragen en/of meer informatie?

Koole vindt het belangrijk u te woord te staan als het gaat om vragen over veiligheid. Klik hier om het contactformulier in te vullen, dan nemen we z.s.m. contact me u op.

Copyright 2023 Koole Terminals all rights reserved. Manage cookie settings.